Bejelentés


EVRY.5MP.EU
szerelmes idézetek angolulÖszzegyűjtöttük a legszebb angol szerelmes idézeteket és, hogy biztosan megértsd le is fordítottuk neked.


The courses of true love never did run smooth.
Az igazi szerelem útjai mindig rögösek.
~ William Shakespeare ~


The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
A világ legjobb és legcsodálatosabb dolgai rejtve vannak szemünk és fülünk elől. A szívünkkel kell érezni őket.
~ Helen Keller ~


Love is always open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself.
A szerelem mindig tárt karokkal vár. Ha nem öleled viszont, akkor egyszer csak azt veszed majd észre, hogy nem ölelsz mást, mint magadat.
~ Leo Buscaglia ~


Love is an act of endless forgiveness
A tender look which becomes a habit.
A szerelem a végtelen megbocsátás.
Egy gyengéd pillantás, amely szokássá válik.
~ Peter Ustinov ~


The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman`s heart.
A legbecsesebb dolog, amelyet egy férfi ezen a földöd magáénak tudhat, az a női szív.
~ Josiah G. Holland ~


You come to love not by finding the perfect person,
but by seeing an imperfect person perfectly.
A szerelem nem akkor ér el, amikor megtalálod a tökéletes személyt,
hanem amikor egy tökéletlen személyt tökéletesnek látsz.
~ Sam Keen ~


Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.
Az élet megtanított minket arra, hogy a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk,
hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba nézünk.
~ Antoine de Saint-Exupery ~


Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The only way to retain love is to give it away.
A szerelem az odaadástól válik erősebbé. A szerelmet, amit másnak adunk, az az egyetlen szerelem, ami a mienk. A szerelem megtartásának egyetlen módja az, ha másnak adjuk.
~ Elbert Hubbard ~


The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
A szerelem legszembetűnőbb tünete a gyengédség, amely időnként szinte elviselhetetlenné válik.
~ Victor Hugo ~


True love begins when nothing is looked for in return.
Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor semmit sem várunk cserébe.
~ Antoine De Saint-Exupery ~


In dreams and in love there are no impossibilities.
Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.
~ Arany János ~


A man falls in love through his eyes,
a woman through her ears.
A férfi a szemét,
a nő a fülét követve esik szerelembe.
~ Woodrow Wyatt ~


All love that has not friendship for its base,
is like a mansion built upon the sand.
Az olyan szerelem, amely nem barátságra épül,
olyan, mint a homokra épült palota.
~ Ella Wheeler Wilcox ~


Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end.
A szerelem az örökkévalóság szimbóluma: az idő értelmét veszti benne: homályba borítja a kezdetekről meglévő emlékeinket, s a véggel kapcsolatos félelmeinket.
~ Germaine De Stael ~


Come live in my heart, and pay no rent.
Gyere, lakj a szívemben, s még lakbért sem kell fizetned.
~ Samuel Lover ~


Love looks through a telescope; envy through a microscope.
A szerelem távcsövön, az irigység viszont mikroszkópon keresztül szemlél.
~ Josh Billings ~


A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous.
A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak.
~ Ingrid Bergman ~


But to see her was to love her, love but her, and love her forever.
Megláttam, és beleszerettem, őt szerettem, csakis őt, őt s mindörökké.
~ Robert Burns ~


If I know what love is, it is because of you.
Ha tudom, hogy mi a szerelem, akkor az csakis neked köszönhető.
~ Herman Hesse ~


Paradise is always where love dwells.
A paradicsom ott van, ahol a szerelem is megtalálható.
~ Jean Paul F. Richter ~


The life and love we create is the life and love we live.
Azt az életet és szerelmet éljük meg, amelyet magunknak teremtünk.
~ Leo Buscaglia ~


Harmony is pure love, for love is a concerto.
A harmónia nem más, mint a tiszta szerelem, hiszen a szerelem maga is egy versenymű.
~ Lope de Vega ~


Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.
A szerelem nem más, mint magunk felfedezése másokban, s az eme megismerésből fakadó gyönyör.
~ Alexander Smith ~


There is only one happiness in life, to love and be loved.
Csak egyféle boldogság létezik az életben: hogy szeressünk, s szeretve legyünk.
~ George Sand ~
In love there are two things: bodies and words.
Az életben csak két dolog létezik: testek és szavak.
~ Joyce Carol Oates ~


It`s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it`s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it.... In our hands.
Annyira egyszerű a szerelemre gondolni, a szerelemről beszélni, a szerelemre vágyni, de felismerni a szerelmet már nem olyan egyszerű, még akkor sem, ha azt már ott tartjuk...a kezünkben.
~ Jaka ~


I love her and that`s the beginning of everything.
Szeretek, s ez minden dolgok kezdete.
~ F. Scott Fitzgerald ~


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!